Arge

Arkan Grup misyon-vizyonunu sahiplenen, öz yeterliliğe sahip yenilikçi ürünler üretebilmek Ar-Ge çalışmalarımızda ana hedefimizdir. 
Ar-Ge çalışmalarımızda misyonumuz; “ÇEVRE DOSTU-DOĞAYA UYUMLU- EKOLOJİK UNSURLARI ÖNEMSEYEN ULUSLARARASI ALANDA REKABET EDEBİLİR YENİ ÜRÜNLERE HAYAT VERMEK” tir. Bu kapsamdaki projelerimizde hedeflendirdiğimiz unsurlar, dünyanın önceliklendirdiği ve önemsediği amaçları içermektedir. Aynı zamanda, Ar-Ge’ye dayalı ürünler için disiplin temelli, teknoloji odaklı farklı ekiplerin bir arada çalışması ile projeler üzerinde hassas çalışmalar yürütülmekte; geliştirilen ürünler içerisinde ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi ve yenilikçi unsurlara sahip olanlar için patent ve/veya faydalı ürün başvuruları yapılmaktadır.

Ürünlerimizde gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşamı dikkate almak esas öğemizdir. Bu amaçla ekolojik unsurları önceliklendiren ve önemseyen ürünlere hayat vererek yapılan çalışmalar 4 ana eksende değerlendirilmektedir.

•    Sürdürülebilirlik hedefli çalışmalar
•    Ürünlerde maliyeti azaltıcı unsurları içeren çalışmalar
•    Yenilikçi ürünler ve/veya ürünlere yenilik içeren eklemeler odaklı çalışmalar
•    Doğayı taklit eden ve sorunlara çözüm bulabilen çalışmalar

Bu hedeflere uygunluk için, Ar-Ge’nin özünü oluşturan teknolojik gelişmeler ilk adımdır. Pazar araştırmalarını ve rekabet analizlerini dikkate alan çalışmaların, kısa-orta ve uzun vadeli planlamaları yapılmaktadır. Genç insan kaynakları ve teknoloji- ürün geliştirme yapıları ile oluşan yeni düşünceleri olgunlaştırmak; bireysel çalışmaların ötesinde, ekip başarısını odaklayan ve ortak altyapıyı kullanarak inovatif ürünleri geliştirmek Ar-Ge hedeflerimizin nüvesini oluşturmaktadır. 

Döngüsel ekonominin merkezde durduğu yeşil dönüşüme uyum sağlama hedefi, Ar-Ge çalışmalarımızla desteklenmektedir. Bu çalışmalarda, sorunların aşılmasında bakış açılarının değiştirilmesi ve sürdürülebilirlik ölçütlerine uyumlu “beşikten beşiğe” anlayışı ile doğayı taklit edebilme başarısı başlıklarına odaklanılmaktadır.